2016-08-17: Vi havde jo ikke faldunderlag i gamle dage


Legepladssikkerhed. Siden indførelsen af legepladsstandarder har det store spørgsmål været, om det overhovedet nytter noget.

Velkommen til Dansk Legepladsrenoverings første nyhedsbrev om legepladssikkerhed og legepladsentreprise. Jeg håber, du kan finde anvendelse for det og ser meget gerne, at du sender en kommentar om brevets anvendelighed. Pointen er jo den enkle, at vi begår dette skriv for legepladssikkerhedens og, til syvende og sidst, brugernes skyld.

Som legepladsentreprenør og legepladsinspektør bliver jeg ikke sjældent udfordret og heldigvis for det. En af de mest almindelige bemærkninger er, at legepladssikkerhed er et resultat af beskytter-samfundet, der er gået amok. Ikke sjældent hører man, at i gamle dage var legepladser ikke så sikre, men det tog man da ikke skade af, og at det er helt naturligt, at børn slår sig.

Det er efter min mening helt sikkert sådan, at legepladssikkerheden ikke skal stå i vejen for legeværdi og æstetik. Det er en helt almindelig misforståelse, at de tre ting udelukker hinanden; det gør de ikke! Men det hører med til historien om legepladssikkerhed, at der var ganske mange ulykker på legepladser, indtil man fik standarder. Standarderne kom i 1980’erne, og antallet af uheld og ulykker på legepladser faldt drastisk i den forbindelse. Ulykker og uheld på legepladser har man stadigvæk. Men fordi standarderne for legepladssikkerhed til stadighed forbedres og bliver skarpere (og ikke nødvendigvis skrappere), så er uheld og ulykker på legepladsen et håndterbart problem for legepladsernes ansvarlige. Der var ikke samme interesse for legepladssikkerhed, da jeg var barn, men der var også flere – og værre – ulykker, end der er i dag. Ligesom bilerne er blevet meget sikrere med airbags, blokeringsfri bremser og vinterdæk, så skylder vi vores børn, at de kan lege på legepladser og med legeredskaber, som overholder et minimum af sikkerhedskrav.

 

I næste nyhedsbrev fra Dansk Legepladsrenovering fortæller vi om, hvordan du som legepladsansvarlig helt konkret kan gribe legepladssikkerheden an hos netop jer.

 

Legeredskab fra før standardernes tid. Redskabet er fyldt med fejl som fingerklemfælder, fodklemfælder, manglende faldsikring, stødområde, den meget alvorlige snorklemfælde og den også meget alvorlige hovedklemfælde. Med en inspektørudarbejdet rapport i hånden kan de alvorlige fejl udbedres. Foto: Peter Houkjær

Dansk Legepladsrenovering er medlem af Dansk Byggeri

Dansk Legepladsrenovering har fået tildelt Den Grønne Smiley af Arbejdstilsynet

Dansk Legepladsrenovering er medlem af Brancheforeningen for Legepladsinspektører

Dansk Legepladsrenovering er medlem af Dansk Legepladsselskab

Dansk Legepladsrenovering har DS-certificeret legepladsinspektør i huset