2017-12-21: Stødområde. Nu med overraskelser.


Stødområdets udstrækning kan vel ikke interessere nogen, for det er så kedeligt som noget. Og let. Hvor svært kan det være, enhver ved, at hvis faldhøjden er under 150 cm, ja, så skal man ikke tage højde for forhindringer i faldrummet, herunder buskadser, bygninger, hegn og hvad har vi. Men det er ikke rigtigt, og misforståelsen har kostet leverandører, legepladsinspektører og legepladsejere mange ærgrelser.

Velkommen til DANSK LEGEPLADSRENOVERINGs tredje nyhedsbrev i 2017 om legepladssikkerhed og legepladsentreprise. Trods det mere end almindeligt våde vejr bliver der bygget legepladser på livet løs i det ganske land.

Fra tid til anden oplever man, at en almindelig misforståelse om stødområdets udtrækning kan afføde megen og forståelig irritation. Men hvad skal du vide, når du planlægger og vurderer stødområdets udstrækning? De fleste læsere af dette nyhedsbrev ved, at i det omfang faldhøjden på et legeredskab er 150 cm eller mere, så skal der tages højde for det i stødområdets udstrækning. 2/3 af faldhøjden plus 50 centimeter, så er stødområdets mindste dimension udregnet. Men hvad nu hvis du er under 150 cm faldhøjde, så skal der vel ikke være noget stødområde? Og svaret er et højt og larmende jo, det skal der! Og det ganske uanset om faldhøjden er 149 cm 14,9 cm eller 1,49 cm. Man kan mene, hvad det skal være om bestemmelsen, men der er ikke noget at gøre, hvis man skal bruge en anmærkningsfri rapport til f.eks. en ibrugtagningstilladelse. Så må leverandør og/eller bygherre gøre det om til stor irritation for alle. Jeg håber, dette nyhedsbrev kan afføde en irritation mindre for leverandør, bygherre og/eller legepladsansvarlig.

Forkert. Stakit og hæk befinder sig i faldrummet og stødområde, og det må de ikke. Foto: Peter Houkjær

Og så til noget helt andet. Der er revision af legepladsstandarden på vej. Man er langt fra færdig, men trods det er revisionens del 5, del 7 og del 10 endnu ikke udgivet. De andre dele af standarden gælder allerede (i engelsksproget version), men både den gamle og den nye revision gælder i en længere overgangsperiode, så der er ingen grund til panik. Dansk Legepladsrenovering holder selvfølgelig øje med udviklingen og vender tilbage, så snart der er relevant nyt om sagen.

Glædelig jul og godt nytår til alle 😊

Del og videresend gerne nyhedsbrevet, andre kan måske have fornøjelse af det.

Næste nyhedsbrev fra DANSK LEGEPLADSRENOVERING vil handle om byggetilladelse i forbindelse med opsætning af legeredskaber.

Vi håber, du kan finde anvendelse for nyhedsbrevet og ser meget gerne, at du sender os en kommentar om brevets anvendelighed. Pointen er jo den enkle, at vi begår dette skriv for legepladssikkerhedens og til syvende og sidst brugernes skyld.