2018-08-23: Nye tider, nye standarder


Fra tid til anden udarbejder man nye standarder til legeredskaber – eller legepladsredskaber som det retteligt hedder. Den udgående standard (DS/EN 1176:2008-2009) afløses af DS/EN 1176:2018, og da nye regler på området somme tider giver anledning til rygtedannelser og misforståelser, vil vi i det følgende forsøge at sige noget om de ændringer, der efter vores mening præger de nye forskrifter.

Velkommen til DANSK LEGEPLADSRENOVERINGs første nyhedsbrev i 2018 om legepladssikkerhed og legepladsentreprise. Den gode sommer har budt på masser af leg for børn og barnlige sjæle på legepladserne i det ganske land. Fra og med oktober skal legepladsredskaberne etableres under den nye standard DS/EN 1176:2018.

Der er efter vores mening forhold i den nye standard, som ikke er interessante for så mange andre end legepladsinspektøren. Men der er også noget i de nye regler, som kan have interesse i al bred almindelighed. I forsøget på at give lidt overblik er det i punktform værd for alle at hæfte sig ved følgende:

  • Sandkassesand som faldunderlagsmateriale er problematisk, idet den foreskrevne mindste kornstørrelse er sat op. Brug kun certificerede faldunderlagsmaterialer.
  • Hopperedskab/Hoppedug er et nyt udtryk i standarden, men det er ikke nødvendigvis det samme som en trampolin, og man skal regne med, at den stedlige politimyndighed (stadigvæk) skal give tilladelse til etablering af trampolin(er).
  • En gynge defineres nu som et redskab, hvor gyngelejet eller kardanleddet er mere end 130 cm over niveau 0. Det betyder, at alle redskaber (f.eks. hængekøjer og swingergynger), hvor led eller leje er placeret mindre end 130 cm under niveau ikke er gynger.
  • Der må nu ikke være mere end én flerbrugergynge (f.eks. fugleredesæde) i et gyngefag.

Der skal monteres sikkerhedskæder på fugleredegyngesæder.

Problematisk! I den nye standard står det højt og larmende, at en flerbrugergynge ikke må dele fag med andre gynger. Der står også, at fugleredegyngesæder skal have ekstra sikring, typisk ekstra kæder forbundet til overligger. I dette tilfælde vil legepladsinspektøren kunne pege på mindst to fejl. Foto: Peter Houkjær

I sidste nyhedsbrev lovede vi, at I skulle have en orientering om byggesagsbehandling og legeredskaber. Det bliver ikke i denne ombæring, for det var afgørende at få mindet om de nye regler på legepladsredskabs-området.

God sensommer til alle! 😊

Del og videresend gerne nyhedsbrevet, andre kan måske have fornøjelse af det.

Vi håber, du kan finde anvendelse for nyhedsbrevet og ser meget gerne, at du sender os en kommentar om brevets anvendelighed. Pointen er jo den enkle, at vi begår dette skriv for legepladssikkerhedens og til syvende og sidst brugernes skyld.