2017-02-23: Hvor svært kan det være?


Legepladssikkerheden er legepladsejerens ansvar. Det er ikke besværligt at gøre, hvad der skal gøres, for med enkle rutiner kan du sikre dig, at legepladsen er i god, sikkerhedsmæssig stand året rundt.

Velkommen til DANSK LEGEPLADSRENOVERINGs nyhedsbrev om legepladssikkerhed og legepladsentreprise. Foråret banker på, før man aner det, og det betyder varmere dage, længere dage og masser af aktivitet på legepladsen. Det betyder desværre også flere skader på legepladsen, men som legepladsejer kan du med enkle rutiner selv klare store dele af det daglige sikkerhedstjek på legepladsen.

 

Inspektion og vedligeholdelse er en forudsætning for, at funktion og sikkerhed på legepladsen kan bibeholdes. Sikkerhed for børnenes skyld! Derfor bør man løbende føre kontrol af og tilsyn med legepladsen.

  • Dagligt check – hvor du ser efter pludseligt opståede skader – hærværk og lign. udjævning af faldunderlag, fjernelse af glasskår, kanyler og andre skarpe genstande på jorden og i faldunderlaget, udstikkende søm, udstikkende beslag og udstikkende skruer.
  • Månedlig/kvartalsvis driftsinspektion – hvor der gås mere detaljeret til værks. Her efterses redskaberne for slid og stabilitet, bevægelige dele smøres/efterspændes. God ide at udarbejde og følge en checkliste for legepladsen ved disse inspektioner.
  • Hovedinspektion – mindst en gang årligt bør der foretages en gennemgående legepladsinspektion foretaget af en uddannet og certificeret legepladsinspektør. Inspektøren udarbejder en sikkerhedsrapport med oplysning om fejl og mangler i henhold til gældende standarder. Rapporten kan herefter bruges som udgangspunkt til en eventuel renovering af legepladsen. Få eventuelt din legepladsleverandør/legepladsentreprenør til at udarbejde et tilbud på serviceaftale til dig.

Del og videresend gerne nyhedsbrevet, andre kan måske have fornøjelse af vejledningen.

 

Næste nyhedsbrev fra DANSK LEGEPLADSRENOVERING vil handle om faldunderlag på legepladsen. Hvad er rigtigt og hvad er forkert og ikke mindst, hvad kan man selv gøre.

 

Sikkerhed på legepladsen – for børnenes skyld.

 

 

Udstikkende skrue på legeredskab.
Et dagligt tjek kan spare brugeren for en ærgerlig tur på skadestuen.

Vi håber, du kan finde anvendelse for nyhedsbrevet og ser meget gerne, at du sender os en kommentar om brevets anvendelighed. Pointen er jo den enkle, at vi begår dette skriv for legepladssikkerhedens og til syvende og sidst brugernes skyld.

DANSK LEGEPLADSRENOVERING er legepladsentreprenør og ekspert i legepladssikkerhed. Vi begår renovering, sikkerhedsarbejde og anlægsarbejde på legepladser, og vi er meget optagede af at aflevere et sikkert, gedigent og pænt stykke arbejde til jer. Det har vi meget erfaring med og i.

Vælg DANSK LEGEPLADSRENOVERING som din legepladsentreprenør, det er der mange, der har gjort før dig, f.eks:

 

Københavns Kommune

Aarhus Kommune

Frederiksberg Kommune

Roskilde Kommune

Fredensborg Kommune

Hvidovre Kommune

Furesø Kommune

Lejre Kommune

Frederiksberg Kommune

Gentofte Kommune

Ballerup Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Almennyttige boligselskaber

Ejerforeninger

Grundejerforeninger

Andelsboligforeninger

Beboerforeninger

Gårdlaug

Diverse skoler og institutioner

 

 

DANSK LEGEPLADSRENOVERING er medlem af Dansk Byggeri

DANSK LEGEPLADSRENOVERING har fået tildelt Den Grønne Smiley af Arbejdstilsynet

DANSK LEGEPLADSRENOVERING er medlem af Brancheforeningen for Legepladsinspektører

DANSK LEGEPLADSRENOVERING er medlem af Dansk Legepladsselskab

 

DANSK LEGEPLADSRENOVERING tager sig af rådgivning om sikkerheden på jeres legeplads. Vi har uddannet og DS-certificeret legepladsinspektør i huset, som rådgiver efter gældende standarder ifølge DS / EN 1176.

 

DANSK LEGEPLADSRENOVERING tager sig af legepladssikkerhed, vedligehold, reparation og udbedring af legepladser i samarbejde med blandt andet boligforeninger- og selskaber og kommuner.

 

God kvalitet, viden om problemstillingerne, uddannet og DS-certificeret legepladsinspektør i huset og en fornuftig prispolitik gør DANSK LEGEPLADSRENOVERING meget konkurrencedygtig indenfor området. DANSK LEGEPLADSRENOVERINGS dygtige medarbejdere kender udmærket til problemstillingerne på jeres legeplads. Vi arbejder med udfordringerne i det daglige, og medarbejderne deltager i kurser om legepladsbyggeri og legepladssikkerhed efter gældende standarder DS / EN 1176. DANSK LEGEPLADSRENOVERING laver anlægsarbejde, nedrivningsopgaver, legepladsrenovering og bygger hegn til din legeplads. Det gør vi til konkurrencedygtige priser. Anlægsarbejde og nedrivning på legepladsen handler også om sikkerhed, for det er vigtigt, at det er en virksomhed der kender til problemstillingerne omkring sikkerhed på legepladsen, der laver arbejdet på jeres legeplads.  Hos DANSK LEGEPLADSRENOVERING synes vi, at ordentlige løn- og ansættelsesforhold er en selvfølge for vores dygtige medarbejdere og underentreprenører. DANSK LEGEPLADSRENOVERING er medlem af Dansk Byggeri med hvem vi har tegnet overenskomst. DANSK LEGEPLADSRENOVERING har fået tildelt Arbejdstilsynets grønne smiley.