2019-02-28: Byggesag? Hvad snakker du om?


Ikke sjældent studser brugere, kunder og legepladsansvarlige over, at legeredskaber ikke må etableres uden kommunal byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse. Vi var mange i miljøet, der havde håbet på en lempelse i det nye bygningsreglement, BR18. Men sådan skulle det ikke gå. Tværtimod!

Velkommen til DANSK LEGEPLADSRENOVERINGs første nyhedsbrev i 2019 om legepladssikkerhed og legepladsentreprise. Som flittige læsere af dette nyhedsbrev ved, så kom der nye standarder for legeredskaber sidste år. Fra og med oktober 2018 er den nye standard DS/EN 1176:2017. Men ikke nok med det. Den lempelse mange havde håbet på i forbindelse med udarbejdelse af nyt bygningsreglement udeblev. Forskrifterne blev skærpet mærkbart, og det skal først og fremmest forstås sådan, at legepladsstandarden DS/EN 1176:2017 ikke længere blot er et bonus pater-papir, nej, nu er det efter vores opfattelse blevet til egentligt lovgrundlag. Der skal en kommunal byggetilladelse til etablering af nye udendørs legerum – upåagtet hvad kommunen i øvrigt mener.

Men hvor besværligt er det så, det der med at søge om kommunal byggetilladelse til din nye legeplads? Det er lige så meget eller lige så lidt besværligt som al mulig anden byggesagshåndtering. Det er bygherres ansvar at får det ordnet, men nogle legepladsleverandører hjælper jer med dele eller hele processen – i visse tilfælde endda uden beregning. Og efter denne forfatters mening er det ikke uden besvær for lægfolk, for processen er som følger:

  • Sagen uploades centralt til portalen Byg og Miljø (og videregår derefter til den relevante kommunale myndighed)
  • Om alle papirer er i orden, får man en byggetilladelse
  • Leverandøren går i gang med at bygge og startmelder arbejdet
  • Leverandøren afslutter opgaven og færdigmelder arbejdet
  • I de fleste tilfælde beder kommunens byggesagsvagt om en anmærkningsfri rapport fra en certificeret legepladsinspektør
  • Kommunen kvitterer med en ibrugtagningstilladelse, om rapporten er anmærkningsfri
  • Legeredskabet må tages i brug

Noget pjat? Det kan man synes, men der er ingen vej udenom for en kunde, der gerne vil være dækket ind (også af forsikringen), om noget skulle ske. Læs mere om de nye regler på http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/16/Krav

Med ønsket om et godt forår til jer alle  😊

Del og videresend gerne nyhedsbrevet, andre kan måske have fornøjelse af det.

Vi håber, du kan finde anvendelse for nyhedsbrevet og ser meget gerne, at du sender os en kommentar om brevets anvendelighed. Pointen er jo den enkle, at vi begår dette skriv for legepladssikkerhedens og til syvende og sidst brugernes skyld.