2019-12-12: Lidt om ulykker på legepladsredskaber


I sommer rystede en tragisk begivenhed os alle. En bruger kom af dage på et legepladsredskab, og det kaldte selvfølgelig på, at vi i branchen kiggede indad. Efter Dansk Legepladsrenoverings mening blev konklusionen i miljøet, at der ikke skal etableres legepladsredskaber uden kommunal byggetilladelse med alt hvad dertil hører af administration, ekstra legepladsinspektion byggetilladelser og hvad har vi. Besværligt? Ja. Sikkert? I hvert fald så sikkert, som det formelt og reelt kan blive.

Velkommen til DANSK LEGEPLADSRENOVERINGs andet nyhedsbrev i 2019 om legepladssikkerhed og legepladsentreprise.

I sommer skete det forfærdelige, der ikke må ske: Et gyngestativ væltede ned over en kvinde, og på tragisk vis døde hun på stedet. I skrivende stund pågår undersøgelserne, og der er mig bekendt ikke draget konklusioner i den forbindelse. Men hændelsen har givet anledning til et par forståelige henvendelser fra bekymrede ejere at legeredskaber, og jeg skal derfor sige et par ord om sikkerhed på legepladsen.
Legepladsredskaber skal monteres OG vedligeholdes på grundlag af sikkerhedsstandarden for legeredskaber, DS/EN 1176. Det er ganske enkelt lovgrundlag, og, ja, det er med tilbagevirkende kraft, så hvis du har ældre legeredskaber stående, er de ikke undtagede. Bygningsreglementet siger om det, at legepladsredskaber til skal vedligeholdes på en sådan måde, at ”de til enhver tid overholder de relevante bestemmelser [DS/EN 1176]”, så efter vores opfattelse står det højt og larmende, at alle eksisterende redskaber skal være sikre og i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

Jeg er ked af at skulle ødelægge julestemningen, men jeg syntes, det var rigtigst at skrive lidt om sagen. Det beder jeg om forståelse for.

Og så vil jeg selvfølgelig ønske alle jer gode venner og flittige læsere af nyhedsbrevet fra Dansk Legepladsrenovering en glædelig jul og et godt nytår.

Del og videresend gerne nyhedsbrevet. Andre kan måske have fornøjelse af det.

Vi håber, du kan finde anvendelse for nyhedsbrevet og ser meget gerne, at du sender os en kommentar om brevets anvendelighed. Pointen er jo den enkle, at vi begår dette skriv for legepladssikkerhedens og til syvende og sidst brugernes skyld.